Report z veľtrhu MIART 2023

 

Gandy Gallery na veľtrhu MIART 2023 prezentovalo feministickú umelkyňu Emanuelu Marassi, v nadväznosti na jej prvú samostatnú výstavu na Slovensku, ktorá prebiehala v galérii od 12. mája do 30. júla 2021 (link). V oboch prípadoch bol prezentovaný výber diel, vytvorených v rámci voľnej série Soft Diaries v rokoch 1978 až 1981.

Prezentácia autorky a podrobnosti o dielach vystavených na veľtrhu je dostupná na našom webe v digitálnej podobe (PDF)

 

Dvadsiaty siedmy ročník medzinárodného veľtrhu moderného a súčasného umenia miart v Miláne organizovala spoločnosť Fiera Milano pod vedením Nicola Ricciardi.

Miart 2023 postavil svoj vizuál a koncepciu na slove Crescendo: pojme, ktorý v hudobnej terminológii označuje postupné zvyšovanie intenzity zvuku; v súvislosti s veľtrhom dokázal zdôrazniť postupný nárast účasti a publika a túžbu pokračovať v tejto ceste aj po roku 2023.

Počas celého trvania bol veľtrh veľmi živý, zúčastnilo sa na ňom množstvo medzinárodne významných osobnosti vrátane zberateľov, poradcov v oblasti umenia, kurátorov a riaditeľov súkromných nadácií a talianskych a zahraničných múzeí, ako aj zvýšená účasť talianskej a medzinárodnej tlače, ktorá poskytovala rozsiahle mediálne pokrytie, a výrazný nárast počtu návštevníkov.

Veľmi pozitívne bolo prijatých 169 zúčastnených galérií a výrazne sa zvýšil edzinárodný rozsah podujatia, ktoré zaznamenalo 40 % nárast počtu vystavovateľov s medzinárodnými priestormi, pričom celkový počet vystavovateľov pochádzal z 27 krajín sveta. Ocenené bolo aj rozhodnutie pokračovať v troch sekciách - Established, Decades a Emergent - s cieľom prezentovať jasné a zrozumiteľné rozdelenie priestoru.

Ročník 2023 vynikal kvalitou vystavených diel, starostlivým kurátorským výskumom, výstavnými projektmi na úrovni múzeí, ale predovšetkým schopnosťou veľtrhu prekročiť tradičné hranice vytváraním bezprecedentných spoluprác a podporovaním vzťahov a výmeny s mestom, jeho inštitúciami a občanmi.

Obsah veľtrhu inšpirovaný koncepciou Crescendo po prvýkrát zapustil korene v meste a spolupracoval s mnohými verejnými a súkromnými inštitúciami. Napríklad v sobotu 15. apríla sa na Triennale Milano konal miart LIVE at Triennale Milano: séria stretnutí, ktoré sú výsledkom spolupráce medzi miart a milánskou inštitúciou a na ktorých sa zúčastnili veľké mená zo sveta kultúry ako Massimiliano Gioni a Beatrice Trussardi, Jonathan Monk a Angharad Williams, Gianni Pettena a Italo Rota. Spoluprácu medzi oboma inštitúciami podčiarkuje aj nové vydanie FOG - Triennale Milano Performig Arts, ktoré počas dní veľtrhu uviedlo talianske premiéry Jeremyho Nedda a Impila Mapantsula (12. - 13. apríla) a Deweyho Della (15. - 16. apríla).

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia